Condiții
de garanție

Ultima actualizare
12/02—21

A.

Informații garanție

Garanția pentru produsele care nu sunt însoțite de un certificat de garanție emis de producător/importator se soluționează prin repararea, înlocuirea sau stornarea produsului defect. Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) în vederea soluționării garanției revine în responsabilitatea Turkmet Logistics S.R.L., expedierea se va face prin intermediul curierului rapid Fan Courier. Soluționarea garanției se face în maxim 15 zile calendaristice.

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu O.G. 21, Legea 449/2003 și O.G. 174/2008. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (număr serial), împreună cu accesoriile aferente și copiile de pe factură fiscală și certificatul de garanție. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.

Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatura și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.), setări și instalări incorecte, surse defecte, prize fără impamantare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcționarii echipamentelor, etc.

Garanția pentru produsele însoțite de un certificat de garanție emis de producător/importator se soluționează în centrele menționate și în condițiile specificate în acest document.Pentru acordarea garanției este necesar să păstrați certificatul de garanție în original.

Conform H.G. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), consumatorii au obligația să nu elimine DEEE că deșeuri municipale nesortate și să colecteze selectiv aceste DEEE. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X.

Termenul de garanție este din momentul livrării produselor, conform datei menționate în factură fiscală.

Garanția de conformitate este 2 ani cu excepția produselor a căror durata medie de utilizare este mai mică de 2 ani.

În cazul în care solicitarea de acordare a garanției este nejustificată (produs funcțional, produsele care nu respectă termenii și condițiile de acordare a garanției), solicitantul va achita taxele de transport tur-retur pentru produse și eventuale costuri de diagnosticare (stabilite de unitatea de service).

Operațiunile de service efectuate în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate. Aceste documente devin partea integrantă din Certificatul de Garanție. Perioada de garanție se prelungește cu intervalul în care produsele s-au aflat în service.

Produsele ieșite din perioada de garanție sau cele care nu se încadrează în termenii și condițiile generale de acordare a garanției nu intră sub incidența termenului legal de 15 zile de soluționare, termenul fiind de minim 30 zile și maxim 120 zile de la dată receptionarii în service.

Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 60 de zile de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate și predate centrelor de colectare.

Se actualizează…
  • Niciun produs în coș.