Termeni și condiții

Ultima actualizare
12/02—21

A.

Articolul 1 — Scopul

Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplică tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către Turkmet Logistics S.R.L, prin intermediul magazinului virtual https://g2vshop.ro/, către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

În acest document, următorii termeni vor însemna:

  • Cumparator: persoana, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o Comanda.
  • Vanzator: societate comerciala Turkmet Logistics S.R.L, avand sediul social in Șos. București-Urziceni, Nr. 17, Comuna Afumați (ILFOV), nr. de inregistrare in Registrul Comertului J23/4861/16.10.2020, CUI 39024684.
  • Bunuri si Servicii: orice produs sau serviciu listat pe site, inclusiv produsele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.
  • Comanda: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
  • Contract: Comanda confirmata de catre Vanzator prin emiterea facturii fiscale. Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii de primire a acestei comenzi.
  • Drepturi de proprietate intelectuala (in cele ce urmeaza DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  • Specificatii: toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in comanda.

B.

Articolul 2 — Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul https://g2vshop.ro/, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comandă va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

  • Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare)
  • Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
  • Termeni și Condiții Generale de Vânzare (TCGV)

Dacă Vânzătorul confirmă comandă, acest lucru va implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesită o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată că având valoarea unui Contract.

C.

Articolul 3 — Valabilitate

Prezentul Contract intră în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor stă la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

D.

Articolul 4 — Extinderea obligațiilor vânzătorului

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ și sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fișelor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerentă structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezența informațiile cele mai relevante conform informațiilor primite de la Producători, pentru că produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresari ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru această.

E.

Articolul 5 — Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau sucontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

F.

Articolul 6 — Dreptul de proprietate intelectuală și industrială (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum și însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea Turkmet Logistics S.R.L. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

G.

Articolul 7 — Confidențialitate – Publicitate

Toate planurile, documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fără a limita comandă, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

H.

Articolul 8 — Facturare – Plăți

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

I.

Articolul 9 — Riscuri și responsabilități

Livrare
Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile prin curier către Cumpărător sau să le predea personal la un punct de lucru înregistrat.

Transport – Ambalare
În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare pe un mediu durabil (tipărit / mail sau pe site în contul Cumpărătorului).Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

Servicii la față locului
Vânzătorul poate asigura, la solicitarea expresă a Cumpărătorului servicii constând în descărcarea, instalarea, pornirea și acceptarea livrării. Aceste servicii vor fi negociate direct între Vânzător și Cumpărător, în ceea ce privește prețul, condițiile de plata și condițiile de furnizare a acestora.

Serviciul deschidere colet la livrare
Vânzătorul poate oferi, la solicitarea expresă a Cumpărătorului sau gratuit, pentru anumite produse serviciul de deschidere colet la livrare. Sunt asigurate în acest fel condițiile că la primirea coletelor să se verifice atât starea ambalajelor exterioare cât și aspectul vizual al conținutului acestora. Semnătura de primire certifică că produsele au fost livrate corespunzător.

J.

Articolul 10 — Acceptarea și dreptul la renunțare

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, Vânzătorul va respectă prevederile O.U.G. 34/2014 și va aplică politică de returnare. Vânzătorul are dreptul că atunci când consideră că acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenție să solicite daune interese către Cumpărător, în condițiile legislației.

K.

Articolul 11 — Mărfuri excedentare

Orice mărfuri livrate în exces față de cantitatea prevăzută în Comandă pot fi refuzate de către Cumpărător în termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

L.

Articolul 12 — Garanții

Pe lângă orice alte garanții prevăzute de legile aplicabile și detaliate în Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau de un furnizor al Vânzătorului, acestea garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformități care poate afecta întreagă sau o parte a Bunurilor și Serviciilor, cu excepția uzurii normale, pentru perioada de 24 luni de la dată emiterii facturii de vânzare. Excepție fac produsele consumabile, care nu beneficiază de garanție.

M.

Articolul 13 — Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conținutul coletelor expediate decât dacă există un document încheiat de către Cumpărător și reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

N.

Articolul 14 — Respectarea legilor și standardelor

Vânzătorul va respectă toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor și Serviciilor și aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

O.

Articolul 15 — Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

P.

Articolul 16 — Preț derizoriu sau caracteristici eronate

Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. E posibil că unele prețuri și/sau caracteristici să fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comandă Cumpărătorului. În cazul înregistrării unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, Vânzătorul va depune toate eforturile în vederea livrării către Cumpărător a unui produs cu caracteristici cât mai apropiate de cele prezentate în site la momentul plasării comenzii. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu propunerile Vânzătorului, Vânzătorul are dreptul să anuleze comandă Cumpărătorului.

Q.

Articolul 17 — Încălcare – Terminare

Dacă vânzătorul nu execută obligațiile sale, inclusiv în perioada de garanție, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de acțiune va fi validat între Părți în termen de 3 zile de la notificare. Cumpărătorul poate să anuleze o Comandă prin e-mail, înainte că această să fi fost livrată. În caz contrar, comandă va face obiectul returnării bunurilor, menționat pe site-urile Vânzătorului.

R.

Articolul 18 — Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rog să parcurgi Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

S.

Articolul 19 — Folosirea cookie-urilor

Vezi Politica de cookie-uri, care face parte din prezentul Document.

T.

Articolul 20 — Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

U.

Articolul 21 — Legea aplicabilă – Jurisdicția

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătorești competențe de la sediu Vânzătorului.

V.

Articolul 22 — Prevederi diverse

Dacă una sau mai multe prevederi sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, numitele prevederi nu vor fi aplicate și Părțile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale. Părțile în contract vor fi considerate cantractanti independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asumă sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.

Pentru plasarea unei comenzi, persoanele minore trebuie să aibă consimțământul reprezentanților legali.

Turkmet Logistics S.R.L. își rezervă dreptul de a refuză colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat, în scris sau verbal (agresiv, licențios etc.), au în istoricul comenzilor livrări refuzate, folosesc în mod abuziv dreptul de retur în 14 zile.

Se actualizează…
  • Niciun produs în coș.