Politica de
confidențialitate

A.

Ultima actualizare
12/02—21

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Turkmet Logistics, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să va informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

B.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Turkmet Logistics este denumirea comercială a SC Turkmet Logistics S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Șos. București-Urziceni, Nr. 17, Com. Afumați (ILFOV), cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/4861/16.10.2020, cod unic de înregistrare fiscală 39024684 (în continuare „Turkmet Logistics” sau „noi”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să va furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va încurajăm să contactați Responsabilul Turkmet Logistics cu protecția datelor prin e-mail sau prin poștă sau curier la adresa Șos. București-Urziceni, Nr. 17, Com. Afumați (ILFOV) – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Turkmet Logistics cu protecția datelor.

C.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs astfel:

 • Când va creați un cont pe https://g2vshop.ro/, ne transmiteți adresa de e-mail, telefonul, numele și prenumele;
 • În cadrul paginii dvs personale (Contul meu) din platforma https://g2vshop.ro/ aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: nickname, număr telefon fix, dată nașterii, adresa de livrare, adresa alternativă de e-mail, datele cardului bancar etc
 • Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum produsul dorit, adresa de livrare, detalii de facturare, metodă de plata, număr de telefon, etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a va personaliza experiență online și a va pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Va invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârstă de 16 ani.

D.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

D1.

Pentru prestarea serviciilor Turkmet Logistics în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Turkmet Logistics;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Turkmet Logistics și dvs.

De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabila.

D2.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să va oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpararor, va putem invită să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă că drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

D3.

Pentru Marketing

Vrem să va ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care va interesează. În acest sens, va putem trimite, prin canale de comunicare electronică (e-mail/SMS/etc.) newslettere generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale asemănătoare, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a va pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a va crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs., și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu va afectează similar într-o măsură semnificativă.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvoltă activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru că drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicită oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs în cel mai scurt timp posibil cererii dvs.

D4.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Aceste pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Turkmet Logistics față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competențe;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apară activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura pază bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

E.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Turkmet Logistics. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, și vom da curs acestor solicitări, sub rezervă păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Dacă nu aveți un cont în platforma Turkmet Logistics, regulă generală este păstrarea informațiilor legate de comenzile efectuate pentru o perioada de 3 ani de la momentul finalizării comenzii. Similar cu situația anterioară, este posibil să păstrăm anumite date și ulterior expirării acestei perioade, în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu intresele noastre legitime.

F.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • societăților din cadrul aceluiași grup de societăți că Turkmet Logistics;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plata/bancare
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apară un interes legitim, putem de asemenea divulgă anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

G.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, din când în când, este posibil să transferăm anumite date ale dvs cu caracter personal unor entități situate în afară României. Aceste entități pot fi localizate în Uniunea Europeană sau în afară Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a va proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a află mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

H.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe servere securizate, folosind algoritmi de criptare de ultima generație și asigurând redundanța stocării.

Pentru efectuarea plaţilor folosim serviciile procesatorului de plaţi NETOPIA Payments. Orice informaţii privitoare la plaţi sunt criptate, folosind tehnologia SSL.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe parţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

I.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor va recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicită accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau va puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, va puteți exercită dreptul de a va plânge autorității de supraveghere competențe sau de a va adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicită ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a va putea exercită drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Va rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să va exercitati aceste drepturi:

I1.

Identitate

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului Turkmet Logistics. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a va verifică identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au că scop confirmarea identității dvs.

I2.

Onorării

Nu vom solicită o taxă pentru a va exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o suma rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a va soluționa cererea.

I3.

Durata de răspuns

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o luna, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunță dacă vom avea nevoie de mai mult de o luna. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume va îngrijorează. Acest lucru ne va ajută să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

I4.

Drepturile terțelor părți

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

I5.

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă va prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgam, dacă le transferăm în străînătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsură in care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

I6.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

I7.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor de bază pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuză această solicitare.

Să aveți în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, să va descărcați din contul Turkmet Logistics și să va salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Turkmet Logistics, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dvs sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum ar fi: facturile, certificatele de garanție). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a va exercită dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar Turkmet Logistics va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului Turkmet Logistics, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

I8.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți că datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constată, a exercită sau a apară un drept în instanța; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urmă unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constată, exercită sau asigura apărarea unui drept în instanța; sau
 • pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.

I9.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicită că acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs.; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

I10.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invocă vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

I11.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • va afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urmă luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs explicit.

J.

Plângeri

Aveți dreptul  depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • B-dul G-ral. Gheorghe Magheru Nr. 28-30, Sector 1, CP. 010336, BucureștiRomânia;
 • Telefon: +40 318 059 211 sau +40  318  059 212;
 • E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, va rugăm să ne contactați în prealabil, și va promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabilă.

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Turkmet Logistics cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin e-mail via www.g2vshop.ro/contact
 • prin poștă sau curier la adresa: Șos. București-Urziceni, Nr. 17, Com. Afumați (ILFOV), cu mențiunea în atenția Responsabilului Turkmet Logistics cu protecția datelor.
Se actualizează…
 • Niciun produs în coș.